The First Year Students of Gaelcholáiste Mhuire AG enjoyed a wonderful Mass with Bishop Gavin recently.The First Year Students of Gaelcholáiste Mhuire AG enjoyed a wonderful Mass with Bishop Gavin recently.

The First Year Students of Gaelcholáiste Mhuire AG enjoyed a wonderful Mass with Bishop Gavin recently.

As part of their preparations for Catholic Schools Week, the students attended the daily celebration of Mass in the North Cathedral.

This is the second year of this event and it offers a wonderful opportunity to join with the regular congregation in their daily worship.

It strengthens the ties between the school and the local community, and also continues a long-standing relationship between the AG and the Diocese - we hope that this new tradition continues for many years to come.

To add to the occasion, the school's music department provided some beautiful accompaniment to the Mass, which was enjoyed by all. We also had some wonderful readers for the Litiurgy and Prayers of the Faithful, who did a fantastic job on the day

Sincere thanks are extended to the Teaching staff, in particular, Eleanor Ni Chonchúir, Seán Ó Ruairc, Cormac Ó Liatháin and Julieanne Ní hArrachtáin for their involvement in making it such a memorable occasion. Our thanks also to Dónal ÓBuachalla (Príomhoide), Sarote Ní hAilpín (Leas Príomhoide) and Meghan Ní Mhaoldomhnaigh (Ceannaire Bliaina 1AG) for their support & their presence on the day.

Bhain Daltaí Céad Bliain Ghaelcholáiste Mhuire AG taitneamh as Aifreann iontach leis an Easpag Gavin le déanaí.

Mar chuid dá n-ullmhúcháin do Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha, d’fhreastail na Scoláirí ar cheiliúradh laethúil Aifreann san Ardeaglais. Seo an dara bliain den imeacht seo, agus is deis iontach é a bheith páirteach leis an bpobal dílis rialta ina n-adhradh laethúil.

Neartaíonn sé na naisc stairúil atá ann idir an scoil agus an phobal áitiúil; leanann sé freisin le caidreamh fadtéarmach idir an AG agus suíomh an Easpaig, tá súil againn go leanfaidh an traidisiún nua seo ar aghaidh go ceann blianta fada amach romhainn.

Mar chur leis an ócáid, thug roinn ceoil na scoile tionlacan álainn don Aifreann a bhain gach éinne taitneamh as. Bhí léitheoirí iontacha againn freisin don Liotuirge agus Guí an Phobail, rinne siad jab iontach ar an lae.

Ní mór buíochas ó chroí a ghabháil leis an bhfoireann Mhúinteoireachta, go háirithe, Eleanor Ni Chonchúir, Seán Ó Ruairc, Cormac Ó Liatháin agus Julieanne Ní hArrachtáin as a bheith páirteach in ócáid iontach iontach a dhéanamh. Ár mbuíochas freisin le Dónal ÓBuachalla (Príomhoide), Sarote Ní hAilpín (Leas Príomhoide) agus Meghan Ní Mhaoldomhnaigh (Ceannaire Bliaina 1AG) as a bheith i láthair agus as a dtacaíocht ar an lá.