Gaelscoil Uí Riada

Coed Diocesan (1999)

Address
Bealach an Chairdinéil,
Wilton,
Baile an Easpaig,
Corcaigh

Telephone
021-4342027

Fax
021-4342027

Email
gsriada.ias@eircom.net

Principal
Aindrias Ó Maolanfaidh
Tel: 021-4342027
Fax: 021-4342027
Email: gsriada.ias@eircom.net

Board Of Management Chairperson
Seámus Ó Rinn

Share: