Leachtai don lae inniu

Catholic Ireland

Liturgical Readings for : Wednesday, 7th December, 2016

An Chéad Léacht:         Íseáia 40:25-31
Tugann sé neart don té atá tuirseach.

Cé leis a shamhlóidh sibh mé,
nó an bhfuil mo leithéid eile ann,” a deir an Neach Naofa.
Tógaigí bhur súile in airde ansin agus breathnaígí:
Cé a chruthaigh na réalta úd murarb é an té a scarann amach in eagar slua iad
agus a ghlaonn orthu go léir ina n-ainm?
Tá a chumhacht chomh mór sin agus a neart chomh láidir
nach bhfuil aon cheann acu a loiceann air.

Cén fáth a ndeir tú, a Iacóib,
agus a maíonn tú, a Iosrael:
“Tá mo chinniúint ceilte ar an Tiarna
agus mo cheart scaoilte thairis ag mo Dhia”?
An ea nach bhfuil fhios agat?
An ea nach eol duit é?

Dia síoraí is ea an Tiarna,Jesus stars
is é a chruthaigh críocha na talún.
Ní thagann tuirse air ná traochadh
agus níl léamh ar a eagna.
Tugann sé neart don té atá tuirseach,
cuireann fuinneamh arís sa té atá lag.
Fiú an t-aos óg, bíonn siad tuirseash traochta,
agus baintear tuisliú as fir óga chomh maith.
Ach an dream a bhfuil a súil leis an Tiarna, tagann neart úr iontu,
éiríonn siad ar eití mar a bheadh iolair.
Ritheann siad gan a bheith cortha,
siúlann siad rompu gan tuirse a theacht orthu.

Salm le Freagra           Sm 102
Freagra:                         Gabh buíochas leis an Tiarna, a anam liom.

1. Gabh buíochas leis an Tiarna, a anam liom,
beannaíodh a bhfuil istigh ionam a ainm naofa.
Gabh buíochas leis an Tiarna, a anam liom,
is ná déan dearmad ar a thíolaicí go léir.            Freagra

2. Eisean a mhaitheann do chionta go léir,
a shlánaíonn d’easláintí go léir,
a fhuasclaíonn do bheatha ón mbás,
a chorónaíonn thú le grá is le trua.                      Freagra

2. Is grámhar trócaireach é an Tiarna,
foighneach agus lán de cheansacht.
Ní de réir ar bpeacaí a roinneann sé linn:
ní de reir ár gcionta a chúitíonn sé sinn.            Freagra

Alleluia                            Is 45: 8
Alleluia, alleluia!
A spéartha, fearaigí anuas fíréantacht mar bheadh drúcht ann, ligeadh na néalta anuas í ina báisteach!
Osclaíodh an talamh lena gabháil agus tagadh an slánú aníos ina gheamhar!
Alleluia!

AN SOISCÉAL:             Matha 11:28-30
Tagaigí chugam, sibhse uile a bhfuil saothar agus tromualach oraibh,

San am sin dúirt Íosa:

“Tagaigí chugam, sibhse uile a bhfuil saothar agus tromualach oraibh, agus tabharfaidh mé faoiseamh daoibh.

Tógaigí oraibh mo chuing agus foghlaimígí uaim, mar táim ceansa uiríseal ó chroí, agus gheobhaidh sibh faoiseamh do bhur n-anamacha;óir tá mo chuing so-iompair agus m’ualach éadrom.”


AN BÍOBLA NAOFA
© An Sagart